Wiki Cardcaptor Sakura VN - Sakura Thủ Lĩnh Thẻ Bài
Advertisement
CCS Clear Card

Clear Card hay còn được biết đến với tên gọi Thẻ Bài Pha Lê là những thẻ bài mới bắt đầu xuất hiện sau khi những Thẻ Bài Sakura trở nên trống rỗng và trong suốt. Điều này được tiết lộ trong Chương 23 rằng những thẻ bài này là do Sakura vô thức tạo nên, do sức mạnh phép thuật của cô đang ngày càng phát triển hơn.

Không giống như các lá bài Clow hay lá bài Sakura, tên của những lá bài này không bắt đầu bằng "The". Ngoài ra, những lá bài pha lê có 2 ký tự Hán tự trong tên của chúng, khác biệt hoàn toàn với với các lá bài Clow và lá bài Sakura chỉ có 1 ký tự (Ngoại trừ lá bài The Hope có 2 ký tự).

Không giống với những Thẻ Bài clow hay Thẻ Bài Sakura, tên của những thẻ bài này không bắt đầu bằng chữ "The". Ngoài ra, những Thẻ Bài Pha Lê này có hai ký tự Hán tự trong tên tiếng Trung/tiếng Nhật, điều này khác biệt hoàn toàn so với Thẻ Bài Clow và Thẻ Bài Sakura (ngoại trừ thẻ The Hope, thẻ này cũng có 2 ký tự Hán tự).

Chương 80, đoạn kết của phần Thẻ Bài Pha Lê, tất cả những Thẻ Bài Pha Lê, ngoại trừ thẻ Flight, đều đã biến mất bên trong quyển sách Alice Ở Xứ Sở Đồng Hồ.

Ngoại Hình[]

Giống như với cái tên, phần nền của thẻ bài trong suốt ở cả hai mặt, nhưng mặt trước và mặt sau lại có hình ảnh khác nhau. Viền ngoài có họa tiết hình mặt trăng ở bên trái và mặt trời ở bên phải, cùng với ngôi sao bảy cánh ở chính giữa và mỗi góc có một ngôi sao năm cánh nhỏ.

Manga Clear Card's back

Mặt sau của thẻ bài trong manga.

Sakura showing Clear Card's back

Mặt sau của thẻ bài trong anime.

Mặt trước cũng có phần viền vàng bao quanh hình ảnh tượng trưng ở trung tâm giống như Thẻ Bài Clow, họa tiết mặt trăng và mặt trời ở phần giữa hai bên giống như Thẻ Bài Sakura. Ở trên, có một ngôi sao bảy cánh lớn với mỗi cánh là một ngôi sao năm cánh nhỏ cùng với ký hiệu tiếng Trung/tiếng Nhật của thẻ bài; bên dưới là một chiếc ruy băng có tên của thẻ bài, phía dưới ruy băng là một ngôi sao chữ thập đang đè lên một ngôi sao bốn cánh.

Danh Sách Thẻ Bài Pha Lê[]

Điều Hướng[]

Advertisement